Елстарт ООД

Адрес офис: Русе, ул. Аксаков 1
Адрес производство: Русе, ул. Димитър Бaсарбовски 78
Телефон: 082 82 56 98
Факс: 082 82 56 97
EMail: elstart@mail.bg
WEB: www.elstart.com