1. Политика управление
  2. Политика за защита на лични данни
  3. Сертификати по ISO
    1. ISO 9001-2008
    2. ISO 14001-2004
    3. OHSAS 18001