Проект „Работата – сигурна и безопасна“ Проект „Работата – сигурна и безопасна“

С гордост ви съобщаваме, че стартирахме ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-1045 „Работата – сигурна и безопасна“ С реализирането на този проект се надяваме да осигурим на нашите служители максимално добри условия на труд, които наистина заслужават!

Нов абкант 40 тона до 4мм за огъване на малки детайли Нов абкант 40 тона до 4мм за огъване на малки детайли

Нов абкант 40 тона до 4мм за огъване на малки детайли

Машина за лазерен разкрой Машина за лазерен разкрой

От 01.06.2016 вече имаме машина за лазерен разкрой 2000 W, с възможност за рязане до 16мм.